facebook
Objednávky do 12:00 odesíláme ihned | Doprava zdarma nad 1500 Kč | Výměny a vrácení do 30 dnů zdarma

Výměny, vrácení a reklamace

Jak postupovat při výměně nebo vrácení zboží?

Vrátit nebo vyměnit zboží za jiné můžete do 30 dnů do převzetí zásilky.

Chcete využít výměnu nebo vrácení zboží zdarma? Stačí balík zabalit a odnést na Vaši nejbližší pobočku Zásilkovny. Tam akorát nahlaste kód pro zpětnou zásilku "98407117".Obsluha Vám vytiskne štítek, který nalepíte na balík a máte hotovo. Nic neplatíte.

Využijte formulář pro vrácení či výměnu. Ten prosím vyplňte.Nepoužité zboží vložte do původní krabice. Krabici důkladně zabalte (postačí fólie nebo balicí papír - nepolepujte originální krabici izolepou, dojde tak k jejímu znehodnocení), aby nedošlo k jejímu poškození či ztrátě zboží. 

TIP: Pokud chcete zboží vyměnit za jinou velikost, můžete si ho objednat ihned a původní zboží nám zašlete na vrácení. Budete mít tak jistotu, že se Vámi zvolená velikost nevyprodá.

Pokud nechcete využít vrácení nebo výměnu zdarma, zašlete zboží jako BALÍK NA POŠTU (nikoliv na dobírku) na adresu Topshelf s.r.o., Tulkova 763/8, 19800 Praha 9. Jako adresáta uveďte Topshelf s.r.o.

Reklamace

Chcete využít zaslání reklamace zdarma? Stačí balík zabalit a odnést na Vaši nejbližší pobočku Zásilkovny. Tam akorát nahlaste kód pro zpětnou zásilku "98407117".Obsluha Vám vytiskne štítek, který nalepíte na balík a máte hotovo. Nic neplatíte.

Pokud si přejete reklamovat u nás zakoupené zboží, nejdříve je nutné si přečíst reklamační řád.

1. Reklamace je nutné uplatnit bez zbytečného odkladu ihned, jakmile se vada objeví. Případné prodlení nebo užívání zboží s vadou může způsobit její prohloubení a následné znehodnocení zboží, což se může stát důvodem k zamítnutí reklamace. 

2. Záruční doba zboží je 24 měsíců a začíná běžet dnem převzetí zboží.

3. Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobu po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, daném účelu a rozdílností v intenzitě jeho užívání vydržet. 

4. V případě, že kupující po převzetí zboží zjistí, že zboží není ve shodě s objednaným zbožím nebo pokud zboží vykazuje vadu musí neprodleně o této skutečnosti informovat prodejce.

5. Vyskytne-li se u zakoupeného zboží závada, má zákazník právo tuto vadu reklamovat.

6. Vadou se rozumí změna vlastnosti zboží, jež je zapříčiněná použitím nevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodržením výrobní technologie nebo nevhodného konstrukčního řešení. 

7. Za vadu nelze považovat změnu vlastností zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození uživatelem nebo třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu. 

8. Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže je reklamované zboží kompletní a reklamaci nebrání obecné zásady hygieny. Zákazník je povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Společnost Topshelf s.r.o. provozující eshop na adrese www.ferwer.cz je oprávněná odmítnout převzít reklamaci zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny (Vyhláška 91/1984 Sb., o opatření proti přenosným nemocem).

9. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízená bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění. Pověřený pracovník může v odůvodněných případech dohodnout delší lhůtu. 

10. Zákazník uplatňuje reklamaci zaslání zboží spolu s vyplněným reklamačním listem na adresu Topshelf s.r.o., Tulkova 763/8, 19800 Praha 9, ČR.

Postup při reklamaci zboží

Reklamované zboží očistěte a zabalte tak, aby při přepravě nedošlo k dalšímu poškození či ztrátě zboží nebo jeho součásti. Ke zboží přiložte kopii dokladu o pořízení zboží a reklamační formulář. Balík odešlete Českou poštou (nikoliv na dobírku) na adresu Topshelf s.r.o., Tulkova 763/8, 19800 Praha 9.


Kategorie
Top TOPlist